Ratolest

RATOLEST řádu servitů

 86. Zpravodaj Institutu pro křesťanskou kulturu      

                                                                         Nové Syrovice  únor 2018

Milí přátelé servitů, milí poutníci!

Jedenkrát za měsíc vychází náš zpravodaj Ratolest. Stejně jako jsou s kmenem stromu spojeny  větve a celý strom potřebuje k životu kořeny, tvoří naše Ratolest malou část takového stromu a čerpá životní sílu ze stejných kořenů. Mám radost, že i přes můj věk 80 let mohu každou první sobotu v měsíci slavit v 15 hod. v poutním kostele v Hlubokých Mašůvkách s rakouskými poutníky mši svatou a zároveň se setkat s poutníky moravskými i českými. I když není možné pokaždé osobní setkání, alespoň prostřednictvím Ratolesti chci každého pozdravit a adresovat duchovní slovo či být spojen modlitbou. Stále se cítím být spřízněn s lidmi přes hranice nejen z doby mého působení v Hlubokých Mašůvkách v letech 2000 – 2003, ale též prostřednictvím činnosti Institutu pro křesťanskou kulturu, který jako součást servitské rodiny tuto činnost dále úspěšně vede.

Co je to ,,servitská rodina“? V r. 1233 povolala Panna Maria ke své službě sedm bohatých kupců z Florencie. Vzniklo tak první společenství, ze kterého se v průběhu několika let vyvinul církví uznaný řád služebníků Panny Marie – servitů.  Také ženy chtěly sloužit Panně Marii a tak vznikly mantelatky, skupina žen, jejichž vnějším znakem povolání byl jednoduchý řádový oděv. Tak vznikla první rodina služebníků Mariiných. Všechny je spojovala touha sloužit lidem, stejně jako Panně Marii. Sedm zakladatelů bylo jako skupina svatořečeno papežem Leo XIII. R. 1888, zatímco první servitka Juliana Falconieri byla již v r. 1737 přijata k zástupu svatých papežem Klementem XII. Právě v současné době, kdy je málo řeholních povolání, stojí jedinci a mnohdy celé skupiny jako Maria u kříže lidí, aby přinášeli útěchu a pomoc. Proto bude servitská rodina také v budoucnosti mít svoje povolání, protože stále budou lidé, kterým chce Matka Boží podávat svoji ruku.

17. února je památka sedmi svatých Otců, zakladatelů řádu servitů (sv. Alexius a druhové). Toto datum je pro nás mimořádně významné a pojí nás s Bohem i všemi bratry a sestrami na celém světě.  Také já bych chtěl pozvat přátele i poutníky, aby o duchovním dědictví našich zakladatelů znovu přemýšleli a žili je. Všichni potřebujeme dar společenství, pokoje a víru v živého Boha, který nám dal Marii za Matku.

Požehnané dny v únoru vám vyprošuje

                                                     P. Gerhard M. Walder, servita

Připravujeme 

Poutní zájezd Tyrolsko a severní Itálie ve dnech

                                13. – 17. dubna 2018 

Innsbruck, Brescia, Bergamo, Pavia, Certosa di Pavia, Lago di Como

Přihlášky nejpozději do 31. března 2018

 

Servitské dny spojené s oslavou výročí 350 let poutního místa Mariahilfberg u Gutensteinu ve dnech 25. – 27. května 2018 mohou být pro nás příležitostí k setkání s přáteli i duchovnímu a kulturnímu povzbuzení. Hlavní mši svatou bude celebrovat Christoph kardinál Schönborn, arcibiskup vídeňský. Podrobnější informace v příští Ratolesti. 

Den pro Elišku Přemyslovnu

s postní duchovní obnovou 

 sobota 10. března 2018

 Kdousov u Jemnice 

Záštitu nad vzpomínkovým dnem převzala Jejich císařská výsost arcivévodkyně Herta Margarete Habsburg-Lothringen

a arcivévoda Sandor Habsburg-Lothringen 

Vzpomínkový den se koná u příležitosti 670. výročí svěření Kdousova do vlatnictví kláštera v Pustiměři a pod přímou ochranu krále Karla IV. 

Program

biskupský sál

  9.00 hod. – přednášky, modlitba a postní rozjímání s P. Michalem 

  Jelínkem, SDB,  možnost sv. smíření, společný oběd

kostel sv. Linharta

13.30 hod. – modlitba sedmibolestného růžence

14.00 hod. – děkovná mše svatá, celebruje Mons. Josef Brychta

kulturní dům

15.30 hod. – beseda s kunsthistoričkou PhDr. Vladimírou Koubovou - Eidernovou: ,,Eliška Přemyslovna – naše současnice“, videoprojekce, prezentace nového obrazu Bedřišky Znojemské

kulturní program (ZUŠ Hrotovice, DD Jemnice ), výstavka,

Účastníkům mše svaté doporučujeme tmavé oblečení nebo uniformu.

Doporučený příspěvek na režijní náklady činí 250,- Kč

Přihlášky: z organizačních důvodů prosíme nejpozději do 5. března 2018

Kontakt a informace: Institut pro křesťanskou kulturu, 675 41 Nové Syrovice 157, tel: 728 272 760, e-mail: eva.balikova@seznam.cz

Zprávy a kalendář

Nuntium et calendarium

2. únor – pátekvyhlášení 5. ročníku dětské výtvarné soutěže ,,Malujeme pro Afriku“ s tématem Narození Mojžíše (Ex 2,1-25). Záměrem soutěže je seznámit děti a mládež s dějinným významem Bible a proniknout ke smyslu tohoto díla, které i v současné době promlouvá k mnoha palčivým problémům společnosti, vystavěné na těchto základech. Zveme děti a mládež k účasti. Mohou použít různou techniku, formát max. 70x70 cm. Uzávěrka soutěže je 15. června 2018, práce je třeba poslat (nebo osobně odevzdat) na adresu Institutu pro křesťanskou kulturu.

3. únor – sobota – měsíční pouť v Hlubokých Mašůvkách

4. únor – neděle –  hromniční putování k Panně Marii dobrovodské

13.00 hod. požehnání na cestu a odchod od kostela sv. Petra a Pavla  ve Velkém Újezdě u Jemnice

15.00 hod. zapálení obětní svíce ve vodní kapli v Dobré Vodě, modlitba  růžence a návrat zpět do Velkého Újezdu

17.00 hod. ukončení poutě a rozloučení

11. únor – neděle – Panna Maria Lurdská

14. únor – středaPopeleční středa, začátek postní doby.

17. únor – sobota – svatý Alexius a druhové je v římskokatolickém kalendáriu označení pro sedm florentských kupců, kteří v polovině 13. století založili na Monte Senario Řád služebníků Mariiných, známý též jako řád servitů. Bývají oslavováni společně, a jejich svátek bývá také zván Svatých sedmi zakladatelů řádu servitů. Alexius byl synem bohatého obchodníka Bernarda Falconieriho. Zároveň byl strýcem svaté Juliány Falconieri. Poté, co se mu v letech 1215 a 1233 zjevila Panna Maria, Alexius se spolu se šesti druhy rozhodl změnit svůj způsob života. Začali žít v chudobě a pokání. Založili bratrstvo, které se mimo jiné mělo věnovat zástupnému pokání za hříchy jejich vrstevníků. Postupem času se přesunuli z Florencie na Monte Senario, kde z této skupiny vznikl v roce 1233 nový řeholní řád. Alexius Falconieri zemřel 17. února 1310 ve věku více než sta let. Letos slavíme výročí 785 let od založení řádu.