Ratolest

RATOLEST řádu servitů

 101. Zpravodaj Institutu pro křesťanskou kulturu     

                                                                 Nové Syrovice  květen 2019

Milí poutníci a přátelé servitů!

V květnu začíná doba velkých poutí, které trvají až do října. Na votivních deskách, které přinášejí poutníci k nám do poutního kostela v Gutensteinu můžeme číst: ,,Maria pomoz“, nebo ,,Děkujeme za pomoc, Maria“. Také v knize návštěvníků jsou podobné zápisy, stejně jako v knize zázraků jsou prosby a jejich vyslyšení, které tu poutníci obdrželi. Mnoho poutníků je hlášeno ročně na pravidelné termíny, někteří přicházejí nepravidelně a nebo mění cíle svých poutí v mnoha zemích světa, kterých je nespočet. Také v Hlubokých Mašůvkách jsou pravidelné měsíční poutě na první sobotu, kam přichází mnoho lidí na mši svatou v německém jazyce v 15 hodin a ještě více se účastní mše svaté v jazyce českém, kde přistupují ke svaté zpovědi. V našem informačním zpravodaji ,,Ratolest“ jsou vždy uvedeny  nabídky poutí. S radostí lze pozorovat tuto širokou nabídku a také skutečnost, že společenství účastníků roste. Doufáme, že též pouť přátel servitů z Vídně 10. a 11. května ke svatému Peregrínu do Rabštejna nad Střelou přinese pomoc a požehnání nemocným rakovinou a při bolestech nohou.

Jít na pouť znamená vydat se na cestu k novému cíli, putovat znamená uvolnit se, nadechnout se, setkat se s Bohem, ale také setkat se s lidmi. Putovat znamená rovněž jít vědomě cestou a slyšet Boha, který nás provází. Putovat není jenom organizace a změna, nýbrž je to konec konců vstoupit do vlastního nitra, zamyslet se nad svým bytím a smyslem našeho života.

Tak vám přeji požehnaný májový měsíc.

                                                          Váš P. Gerhard M. Walder, OSM

Zprávy a kalendář

Nuntium et calendarium

4. květen – sobotasvátek sv. Peregrína. Měsíční pouť 1. soboty v Hlubokých Mašůvkách, 15.00 mše svatá v NJ (P. Gerhard M. Walder)  17.00 mše svatá v ČJ.

8. květen – středaPanna Maria, Prostřednice všech milostí Maria je plná milosti nejen pro sebe, ale i pro nás. "Skrze Marii máme naději dosáhnout nebe." Tak učí sv. Efrém již ve 4. stol. a papež Lev XIII. r. 1891 říká: "Podle vůle Boží ničeho se nám nedostává leč skrze Marii. Skrze ni je cesta ke Kristu, podobně jako skrze Krista k nebeskému Otci." Dnes je také pouť ke cti sv. Peregrína v Ořechově u Brna. Ve 14.00 procesí, 15.00 mše svatá u lesní kaple (při nepříznivém počasí v kostele).

17. květen – pátek – Na Mariahilfbergu u Gutensteinu začne společným koncertem v 16.00 hod. hudební setkání ZUŠ Moravské Budějovice a žáků umělecké školy Oberes Piestingtal.

25. květen – sobotaMájová pouť

30. květen – čtvrtekSlavnost Nanebevstoupení Páně. Ježíš Kristus svým vzkříšením ukázal, že má moc i nad smrtí. Člověk, který věří v Ježíše jako v Božího Syna, zakouší toto vzkříšení v osobním životě. Jde o osobní obrácení a vzkříšení ze hříchů. 40 dní po Velikonocích Ježíš vystoupil do nebe, odkud přišel. Zdůraznil tak skutečnost, že křesťan, ačkoliv zůstává na zemi, má duchovně hledět na nebe a všechno, co činí, má být zaměřeno na Boží království, které je v nebi. Jen to, co je v nebi, je oproti pomíjivosti tohoto světa věčné. V tom je význam této slavnosti.

31. květen – pátekSvátek Navštívení Panny Marie. Liturgický svátek Navštívení Panny Marie, jehož obsah vyplývá z evangelia (Lk 1,39-56), se týká návštěvy Panny Marie u její příbuzné Alžběty poté, co Panně Marii bylo zvěstováno vtělení Ježíše. Dnes se svátek, zavedený františkány ve 13. století, slaví poslední den v měsíci květnu.V pražské arcidiecézi zavedl svátek Navštívení Panny Marie arcibiskup Jan z Jenštejna v roce 1386. Papež Urban VI. tento svátek prohlásil v roce 1389 za svátek celé církve, ale příslušnou bulu vydal o rok později jeho nástupce papež Bonifác IX