Ratolest

RATOLEST řádu servitů

108. Zpravodaj Institutu pro křesťanskou kulturu     

                                                                    Nové Syrovice, leden 202

Milí poutníci, milí bratři a sestry servitské rodiny!

Vánoce jsou pro většinu z nás svátky rodiny. Scházíme se na Štědrý večer u stolu, děkujeme Bohu doma i v kostele, vzájemně se navštěvujeme a obdarováváme, posíláme pozdravy přátelům. Jestliže ale někdo zůstává o Štědrém dnu sám, pociťuje o to více samotu a chybějící rodinu. V této situaci se dnes ocitá stále více lidí, nejen starých, ale stoupá i počet osamělých mladých lidí. Televize a internet je sice dobrý pomocník, nemůže ovšem nahradit lidskou blízkost. Je dobré vědět, že jsou i církevní instituce, které lidskou rovinu naplňují duchem i životem. K těmto institucím patří i řád servitů se sedmi zakladateli a patronkou Pannou Marií. Sporý počet dorostu v řeholním povolání nám opět dal na vědomí, že charisma našeho řádu má být chápána jako duchovní rodina. K tomu patří laické skupiny a přátelé, které jsou připraveny ,,jako Maria stát u kříže lidstva“. Měli bychom být tedy jako velká rodina, ve které nikdo nemá zůstat osamělý se svými starostmi a nadějí. V Betlémě spatříme jako centrum Svatou rodinu s Josefem, Marií a Ježíškem, ale jsou tam též pastýři a andělé, kteří k rodině patří. 

Více než 400 čtenářů obdrží měsíčně ve zpravodaji Ratolest podněty a novinky ze servitské rodiny. Každou první sobotu v měsíci (sobota nejsvětějšího srdce Marie) slavíme v 15.00 hodin poutní mši svatou za živé a zemřelé členy a přátele servitské rodiny. Dobře připravené poutní zájezdy směřují do středisek servitské spirituality a vzájemně posilují společenství. Roční kalendář se servitskými památnými dny je pravidelně vydávám společenstvím přátel servitů ve Vídni a je též k dostání v našem klášteře na Mariahilfbergu u Gutensteinu v Dolních Rakousích. Jenom tehdy, když bude servitská rodina žít ve svých povoláních, bude moci i nadále požehnaně působit, tak jak tomu bylo až doposud od 13. století. S tímto očekáváním Boží pomoci a ochrany Panny Marie začněme společně nový rok 2020. 

Radostný a šťastný nový rok Vám vyprošuje

                                                               P. Gerhard M. Walder, OSM

Zprávy a kalendář

Nuntium et calendarium 

4. leden – sobota  - měsíční pouť 1. soboty v Hlubokých Mašůvkách. 15.00 mše sv. v NJ (P. Gerhard M. Walder, OSM), 17.00 mše sv. v ČJ

6. leden – pondělí – slavnost Zjevení Páně

12. leden – neděle - Podle servitského liturgického kalendáře má svátek sv. Anton Maria Pucci, významný světec Itálie 19. stol. V 18. letech vstoupil do řádu a po vysvěcení na kněze působil až do své smrti ve Viareggiu, kde je pochován. Vedl klášterní společenství v době, která přímo zakazovala komunitní život. Odvážně hlásal evangelium, uděloval svátosti smíření a pomáhal chudým, což mu brzy přineslo jméno  ,,Otec chudých“. Při epidemii cholery se staral o těla a duše nemocných. Založil a vedl společenství servitek Vybudoval zařízení pro mládež  a děti  i mužské a ženské spolky. Založil ve Viareggiu u moře první sanatorium pro nemocné děti v Itálii. K tomu všemu jej vedla láska ke Kristu. Velkou úctu choval k Eucharistii a ctil Matku Bolestnou. V r. 1892 silně prochladl, když daroval plášť žebrákovi a následkem nemoci zemřel.

17. leden – pátek – v r. 1566 se narodila Anna Kateřina Gonzaga, mantovská princezna, zakladatelka servitských klášterů v Innsbruku, odkud se řád rozšířil do zemí koruny české. Druhá manželka arcivévody Ferdinanda II. Tyrolského byla dcerou vévody Viléma Gonzagy a arcivévodkyně Eleonory Habsburské. R. 1612 vstupuje se svojí dcerou Marií do kláštera servitek pod řeholním jménem Juliana a podporuje duchovní hudbu a umění. Zemřela r. 1621 a je pohřbena v servitském klášteře v Innsbruku. Její dcera Anna se stala českou královnou.

18. leden – sobota – Panna Maria, Matka jednoty křesťanů

1. únor – sobota -  měsíční pouť 1. soboty v Hlubokých Mašůvkách, 15.00 mše sv. v NJ (P.Gerhard M. Walder, OSM), 17.00 mše sv. v ČJ.

2. únor – nedělehromniční putování k Panně Marii dobrovodské

13.00 hod. požehnání na cestu a odchod od kostela sv. Petra a Pavla ve Velkém Újezdě u Jemnice

15.00 hod. zapálení obětní svíce ve vodní kapli v Dobré Vodě,  modlitba sedmibolestného růžence v poutní kapli a návrat  zpět do Velkého Újezdu