Pozvánka

Institut pro křesťanskou kulturu

Vás srdečně zve na

 Dušičkovou pouť

Vídeň

17. listopad 2018

u příležitosti 400. výročí založení císařské hrobky Annou Tyrolskou

a vzpomínky na všechny zemřelé členy servitského řádu

Program:

6.00 hod. odjezd autobusu z Moravských Budějovic (Bowling), Hrotovice 6.15, Radkovice 6.25, Biskupice 6.30, Jevišovice 6.40, Hluboké Mašůvky 6.50, Přímětice 6.55,  Znojmo-lázně 7.00

10.00 hod. mše svatá v kapucínském kostele. Po mši svaté pobožnost v císařské hrobce habsburského, později habsbursko-lotrinského rodu. Místo svého posledního odpočinku zde nalezlo 146 členů panovnické dynastie, z toho 12 císařů a 19 císařoven. V nejstarší části hrobky (Andělská hrobka) jsou uloženy ostatky Anny Tyrolské (+1618), zakladatelky a Matyáše Habsburského (+1619). Matka Anny, arcivévodkyně Anna Kateřina Gonzaga založila servitské kláštery a se svojí druhou dcerou Marií do jednoho kláštera v Innsbrucku vstoupila.

Odpoledne navštívíme kostel sv. Augustina,  ve kterém se konaly svatební obřady členů habsburské a habsbursko-lotrinské dynastie. V Loretánské kapli se nachází Hrobka srdcí, v níž jsou uložena srdce členů habsburské dynastie.

Den ukončíme prohlídkou  císařské klenotnice, nejvýznamnější klenotnice na světě. V centru pozornosti jsou korunovační klenoty evropského středověku, např. koruna a žezlo Svaté říše římské z období kolem r. 962 či Svaté kopí z 8. století. Dále korunovační oděvy, šperky , část pozůstalosti císařovny Sisi či Řád zlatého rouna. Další  místnosti představují řádové insignie, světské sakrální cennosti a osobní předměty členů rodu Habsburků. Významná je pokladnice Burgundských vévodů. V duchovní klenotnici se nachází úchvatné exponáty hovořící o zbožnosti nejen habsburské dynastie. V prosklených vitrínách jsou uloženy vzácné relikvie a monstrance zdobené drahokamy a roucha bohatě vyšívaná.  Kolekci doplňují obrazy císařů.

Předpokládaný odjezd z Vídně v 17.00 hod.

Informace a přihlášky:

Institut pro křesťanskou kulturu

675 41 Nové Syrovice 157, tel. 728 272 760,

e-mail: eva.balikova@seznam.cz

www.institut-hradiste.cz 

 

Cena: 890,- Kč pro dospělé, 650,- Kč pro děti do 19 let. Cena zahrnuje dopravu autobusem, mši svatou, doprovod a vstupné do historických objektů.. V ceně není  cestovní pojištění. Doporučené kapesné 30 €. Poutníky doprovází kněz. Změna programu vyhrazena.