Institut pro křesťanskou kulturu 

Vás srdečně zve

na

Loretánskou

pouť

Maria Loretto, Frauenkirchen

(Burgenland)

v sobotu 23. června 2018 

Putujeme a modlíme se za mír ve světě a za duchovní povolání.

Program:

5.30 hod. odjezd autobusu z Moravských Budějovic (Gymnasium), Hrotovice  5.45, Radkovice 5.55, Biskupice 6.00, Jevišovice 6.10, Hluboké Mašůvky 6.20, Přímětice 6.25, Znojmo-lázně 6.30

9.30 hod. mše svatá v poutní bazilice Maria Loretto Barokní stavba byla v r. 1683 zničena tureckými vojsky. Veškeré sakrální předměty a vzácné umělecké sbírky byly uschovány v hradě Forchenstein. Po skončení tureckých válek pomáhal kníže Paul Esterházy s obnovou kostela, loretánské kaple a došlo k vybudování nového kláštera pro konvent servitů. V r. 1997 povýšil baziliku papež Jan Pavel II. na baziliku minor. V současné době je bazilika místem, kam směřují tisíce poutníků, především z Rakouska, Maďarska a Chorvaté. Odjezd do Eisenstadtu.

12.50 hod. prohlídka zámku knížecí rodiny Esterházyů. Barokní zámek patří k největším historickým skvostům Rakouska a do dnešních dnů zůstal kulturním a společenským centrem Burgenlandu. Reprezentační prostory jsou doplněny bohatými uměleckými sbírkami a zámecké divadlo se řadí mezi nejkrásnější v Evropě. V minulosti na zámku působil hudební skladatel Joseph Haydn. Po prohlídce odjezd k Neziderskému jezeru.

15.30 hod. plavba lodí po ,,rakouském moři“, nacházejícím se na hranici Rakouska a Maďarska, obklopeném chráněnou přírodou. Po 8 000 let se zde setkávaly různé kultury. Místo, které je vyhlášené svou pestrostí flóry a fauny je zapsáno do kulturního dědictví UNESCO.     

17.00 hod. závěrečná pobožnost v poutní bazilice Frauenkirchen. Bazilika byla založena r. 1695 a patří k nejkrásnějším v Burgenlandu. Je duchovním a náboženským centrem na východním břehu Neziderského jezera a je svěřena do péče františkánů.

18.00 hod. předpokládaný odjezd, návrat v cca 20.30-21.00 hod. 

Informace a přihlášky:

Institut pro křesťanskou kulturu

675 41 Nové Syrovice 157, tel. 728 272 760, e-mail: eva.balikova@seznam.cz

www.institut-hradiste.cz

Cena: 890,- Kč pro dospělé, 850,- Kč pro děti do 15 let. Cena zahrnuje dopravu autobusem, mši svatou v poutní bazilice, doprovod a plavební lístek. V ceně není  vstupné do zámku a cestovní pojištění. Doporučené kapesné 20 – 30 €. Poutníky doprovází kněz. Změna program