Prázdninová pouť

Institut pro křesťanskou kulturu

Vás srdečně zve na

poutní zájezd 

     Padova, Bologna,

    Řím     

16. – 20. dubna 2020 

Informace a přihlášky:

    nejpozději do 6. dubna 2020

Institut pro křesťanskou kulturu, 675 41 Nové Syrovice 157

tel: +42 0 728 272 760 e-mail: eva.balikova@seznam.cz www.institut-hradiste.cz

Cena 7 650,- Kč, děti do 15 let 7 150,- Kč. Cena zahrnuje dopravu, dálniční poplatky, parkovné, 4x ubytování ve 2-3 lůžkových pokojích. 4x snídani, turistickou taxu. Příplatek za 1 lůžkový pokoj 1 500,- Kč. Cena nezahrnuje pojištění a vstupy. Součástí programu je slavení mše svaté. Případná změna programu během pobytu vyhrazena.

Program

1. den (čtvrtek 16.4.) – odjezd z Moravských Budějovic (4.00) a Znojma (4.30) do Itálie (bez nočního přejezdu). Odpoledne prohlídka města PADOVA, jednoho z nejstarších severoitalských měst. R. 1222 je zde založena jedna z nejstarších univerzit na světě. V době renesance se stává jedním z hlavních center vědy a humanismu. Padova je bohatá na stavební a umělecké památky. Nejznámější je poutní bazilika sv. Antonína Paduánského Il Santo, středověký soudní palác, dóm a baptisterium, Capella degli Scrovegni, náměstí Prato della Valle s eliptickým kanálem a sochami 84 slavných Padovanů a studentů zdejší univerzity. Je tu i nejstarší botanická zahrada v Evropě. Po prohlídce navštívíme servitskou poutní baziliku na MONTE BERICO u Vicenzy (mše svatá), poté odjezd na ubytování.

2. den (pátek 17.4.) Po snídani odjezd do věčného města – ŘÍMA, ,,města na sedmi pahorcích“ se světově proslulými památkami z dob antiky, středověku, renesance a baroka. Po ubytování prohlídka města do večerních hodin – San Giovanni in Laterano, San Clemente, San Pietro in Vincoli

3. den (sobota 18.4.).Pokračujeme v prohlídce Říma. VATIKÁN, chrám sv. Petra, postavený nad hrobem apoštola sv. Petra, ve kterém najdeme Michelangelovu Pietu. Pod bazilikou se rozkládají Vatikánské krypty, kde jsou pohřbeni papežové, kardinálové a jiné význačné osoby. Svatopetrské náměstí, Andělský hrad – vybudovaný císařem Hadriánem v letech 117 – 138,  Piazza Navona, Pantheon, San Marcello al Corso – titulární kostel olomouckého biskupa a kardinála Wolfganga Hannibala von Schrattenbacha, Santa Maria Maggiore

4. den (neděle 19.4.) Dopoledne prohlídka města – Kapitol- náměstí navržené Michelangelem s nádhernými paláci se vzácnými sbírkami soch i obrazů, kašnou a jezdeckou sochou Marca Aurelia z 2. stol., Forum Romanum, Koloseum. Odpoledne odjezd na ubytování do města BOLOGNA.  Je zde sídlo univerzity, která je spolu s pařížskou Sorbonnou nejstarší v Evropě. Vysoké učení tu vzniklo už ve 12. století a stalo se nejproslulejší středověkou právnickou školou.

 5. den (pondělí 20.4.) po snídani prohlídka města a odjezd domů. Návrat pozdě večer.