Poutní zájezd do Itálie

Institut pro křesťanskou kulturu 

Vás srdečně zve

na

Májovou pouť 

Maria Langegg, Seitenstetten,

Sonntagberg 

sobota 25. května 2019

Putujeme a modlíme se za mír ve světě a za duchovní povolání

Program 

5.00 hod. odjezd autobusu z Jemnice, 5.20 Moravské Budějovice, 5.30 Jaroměřice n. Rokytnou, 5.40 Hrotovice, 5.50 Biskupice, 6.00 Jevišovice, 6.10 Hluboké Mašůvky, 6.15 Přímětice, 6.30 Znojmo-lázně

9.30 hod. mše svatá v poutním kostele Panny Marie – Ochránkyně nemocných. Původní kapli s milostným obrazem nechal postavit správce salcburského arcibiskupství z vděčnosti za uzdravení svého dítěte. Císař Ferdinand III. svěřil péči o poutníky řádu servitů, kteří zde v letech 1645-1733 založili klášter a do roku 1974 na poutním místě  působili. Po mši svaté následuje prohlídka klášterního muzea s knihovnou a klenotnicí. Klášter se nachází na původní římské cestě podél Dunaje.

14.00 hod. – benediktinský klášter Seitenstetten ze 12. stol. nazývaný ,,Čtyřhran Boží“ s klášterním kostelem Nanebevzetí Panny Marie a s romantickou rytířskou kaplí. Najdeme zde mramorový sál a knihovnu s překrásnými freskami.  Obrazová galerie z doby baroka obsahuje rozsáhlou kolekci uměleckých děl a historická dvorní zahrada, která svým rozáriem s více než 110 z větší části historickými druhy růží, svou romantickou bylinkovou zahradou a svým meditativním růžencovým bludištěm vyvolává obdiv daleko za hranicemi země.

16.00 hod. – Sonntagberg - poutní bazilika Nejsvětější Trojice s milostným obrazem ,,Sonntagberským Svatým stolcem“. Působení bratrstva Svaté Trojice způsobilo výrazný nárůst poutí a vedlo k výstavbě druhého největšího poutního kostela v Rakousku, povýšeného r. 1784 na baziliku minor. Z výšky 700 m.n.m. se nabízí nádherný výhled. Návštěva klenotnice, závěrečná pobožnost.

18.00 hod. předpokládaný odjezd domů.

Informace a přihlášky:

Institut pro křesťanskou kulturu

675 41 Nové syrovice 157m tel: 728 272 760, e-mail: eva.balikova@seznam.cz

www.institut-hradiste.cz

Cena: 790,- Kč pro dospělé, 750,- Kč pro děti do 15 let. V ceně je zahrnuta doprava autobusem, mše svatá v poutním kostele, pobožnost v poutní bazilice, vstup do klenotnice na Sonntagbergu a doprovod. Cena nezahrnuje vstup do muzea v Maria Langegg, kláštera Seitenstetten a cestovní pojištění. Poutníky doprovází kněz. Změna programu vyhrazena.