Institut pro křesťanskou kulturu

Vás srdečně zve na

poutní zájezd

Tyrolsko a severní Itálie

13. – 17. dubna 2018

Program:

1. den (pátek 13.4.) – odjezd z Nových Syrovic (4.00) a Znojma (4.30) do INNSBRUCKU, hlavního města Tyrolska. Na místě bývalého římského tábora se od 12. stol rozvíjí hospodářsky i kulturně osada, od 15. stol. sídelní město tyrolského hraběte i císaře Maxmiliána I. Habsburského (zámek Ambras). Nejkrásnější částí města je historické centrum okolo Maria-Theresien-Strasse s klášterem a kostelem servitů , který založila  Anna Kateřina Gonzaga, manželka arcivévody Ferdinanda II. Habsburského a matka české královny Anny Tyrolské.

2. den (sobota 14.4.) Po snídani přejezd přes Brennerský průsmyk do města BRESCIA. Už v době bronzové zde ligurský král Cidno vybudoval pevnost na vysokém kopci Cidneo, kde dnes stojí výstavní hrad (Italský soko). V 9. století se Brescia stala dokonce císařským sídlem. Nádherné renesanční náměstí Piazza della Loggia s radnicí, románskou rotundou z 11. st. a barokním chrámem. Palác Broletto s věží, palác Martinengo, bazilika Santa Maria delle Grazie aj. Pokračujeme návštěvou středověkého města BERGAMO, vybudovaného na vrcholu kopce a obklopeného obrannými zdmi ze 17. stol. (UNESCO). Odjezd na nocleh.

3. den (neděle 15.4.) PAVIA – původní římské město se stalo hlavním městem Langobardského království a do zániku Italského království byla korunovačním městem, kde byli železnou korunou lombardskou korunováni italští králové a panovníci Římsko-německé říše. R. 1355 korunován Karel IV., který zde založil r. 1361 univerzitu na přání Viscontiů. Románské i středověké památky – Basilica San Michele, renesanční most Ponte Coperto, hrad Castello Visconti, kartuziánský klášter CERTOSA DI PAVIA.  Přátelská návštěva a setkání v soukromém zámku rodiny Gonzagů,  z jejichž rodu vzešlo několik českých královen i významných osobností církve. Gonzagové  prosluli jako mecenáši umění a vynikající chovatelé koní. Navečer odjezd na nocleh.

4. den (pondělí 16.4.) LAGO di COMO Fascinující kombinace tyrkysově modré vody, příjemného podnebí, bujné subtropické vegetace a fantastických horských scenérií řadí Lago di Como na samou špici nabídky prestižních evropských turistických pobytů. Překrásné vesnice, romantické promenády, hrady aj. historické skvosty architektury. Odjezd na ubytování.

5. den (úterý 17.4.) po snídani odjezd domů s možnými zastávkami během cesty, návrat večer                      

Informace a přihlášky: nejpozději do 31. března 2018

Institut pro křesťanskou kulturu, 675 41 Nové Syrovice 157

tel: +42 0 728 272 760 e-mail: eva.balikova@seznam.cz www.institut-hradiste.cz

Cena 7 620,- Kč, děti do 15 let 7 250,- Kč. Cena zahrnuje dopravu, dálniční poplatky, parkovné, 4x ubytování ve 2-3 lůžkových pokojích (hotel), 4x snídani, turistickou taxu. Příplatek za 1 lůžkový pokoj 1 500,- Kč. Cena nezahrnuje pojištění a vstupy. Součástí programu je slavení mše svaté. Případná změna programu během pobytu vyhrazena.