Prázdninová pouť

Institut pro křesťanskou kulturu 

zve srdečně na

 PRÁZDNINOVOU POUŤ TŘÍ NÁRODÛ 

Mariahilfberg u Gutensteinu

ve vápencových Alpách

sobota 15. srpen 2020

  5.30 hod. – odjezd autobusu Mor. Budějovice (Bowling), 6.00                               hod. Znojmo - lázně

  9.30 hod. - příjezd do kláštera servitů v romantickém prostředí  

           klimatických lázní s překrásnou vyhlídkou  na Schneeberg

11.00 hod. – mše svatáv poutním kostele Panny Marie Pomocné

                  Během obřadu předají poutníci z ČR dožínkovou korunu.

                  Po mši svaté budou vypuštěni poštovní holubi, následuje

- oběd v klášterní zahradě s ochutnávkou národních specialit

- ,,Úcta sv. Štěpána Uherského k Panně Marii“ – Zoltán Kickinger

- krátký koncert

- procházka poutním areálem, program pro děti, přátelská setkání

16.30 hod. – závěrečná pobožnost, odjezd domů

Informace a přihlášky:  Ing. Eva Balíková, tel: 728 272 760, eva.balikova@seznam.cz www.institut-hradiste.cz

Cena: 680,- Kč, děti do 12 let v doprovodu dospělé osoby a ministranti 120,- Kč