Institut pro křesťanskou kulturu 

Vás srdečně zve na           

                       růžencovou pouť

                                             západní Čechy

                                       19.-21. říjen 2018

Putujeme a modlíme se za mír ve světě a za duchovní povolání.

Program:

1. den (pátek 19.10.) odjezd zeZnojma-lázně (5.00)  přes Mor. Budějovice a Prahu do Rabštejna nad Střelou, středověkého městečka na ostrohu ohraničeném strmými svahy. 11.00 hod. mše svatá v barokním poutním kostele Sedmibolestné Panny Marie (Anselm Lurago), který je spolu  s klášterem servitů a zámkem dominantou městečka. Odpoledne prohlídka premonstrátského kláštera Teplá, založeného ve 12. st. bl. Hroznatou a v 17.-18. st. přestavěného K. Diezenhoferem.  Po prohlídce odjezd do Mariánských lázní na ubytování, večeře.

2. den (sobota 20.10.) po snídani odjezd na hrad Loket z 12. st.,  nazývaného klíčem ke Království českému. Patří k nejpevnějším místům Evropy a Karel IV. jej zařadil vedle Karlštejna mezi sídla, která nesmějí být české koruně nikdy zcizena. Pobývala tu často s dětmi královna Eliška Přemyslovna.  Po prohlídce pokračujeme do městečka  Nejdek, sevřeného Krušnými horami, jehož historie je spojena s těžbou cínu. Barokní kostel s milostnou sochou Panny Marie Bolestné  je cílem poutníků, stejně jako relikviář blahoslaveného Karla I. Habsburského. Mše svatá, návrat na ubytování, večeře.

3. den (neděle 21.10.) po snídani odjezd do Bečova nad Teplou, na jeden z nejzachovalejších českých hradů, který se může pyšnit unikátní památkou evropského významu - relikviářem sv. Maura. Stářím a hodnotou se blíží českým korunovačním klenotům. Zámek Bečov byl v 17.a 18. st. v majetku hrabat Questenberků, kteří nakonec svým hlavním sídlem  učinili Jaroměřice nad Rokytnou a Bečov zůstal stranou jejich zájmu. Mše svatá, prohlídka zámku, odjezd domů.

Informace a přihlášky

na tel: 728 272 760 neboe-mail: eva.balikova@seznam.cz

Cena  2 980,-  Kč zahrnuje dopravu, dálniční poplatky, parkovné, 2x ubytování ve 2-lůžkových pokojích (hotel***), 2x snídaně, 2x večeře. Příplatek za 1-lůžkový pokoj 1200,- Kč. V ceně nejsou zahrnuty vstupy. Případná změna programu během pobytu vyhrazena.