Postní rouška

Postní rouška kardinála Schrattenbacha

Nečekaný vstup virového infekčního onemocnění do našich životů nás přinutil odložit přípravu plánovaných akcí. Místo postní duchovní obnovy, poutě do Itálie a benefičního koncertu k poctě kardinála Wolfganga Hannibala von Schrattenbacha jsme začali šít hygienické roušky. Staly se pro nás symbolem doby postní a připomínkou roušky svaté Veroniky, která ji podává Ježíši na křížové cestě. Je to výraz soucitu a milosrdenství. 

 Benefiční koncert měl připomenout kardinála Schrattenbacha jako velkého mecenáše kultury a umění barokní Moravy a současně ctitele Panny Marie Bolestné. Mater Dolorosa je naší patronkou a spolu s ní jdeme bolestnou cestou, na které potkáváme každý den naše bratry a sestry, kteří jsou opuštěni a trpí. Vidíme však také naději, víru a lásku. A tak se zamýšlený koncert hudebníků změnil v harmonické souznění švadlen, kterým pod rukama vznikají  roušky, jež mají ochránit naše blízké před infekcí, ale zároveň mají projevit solidaritu s neméně ohroženými a to jsou děti. Proto chceme věnovat finanční dary za poskytnuté roušky dětskému domovu v Mezökeresztes v Maďarsku, kde o nezletilé pečují sestry servitky. Až doba ohrožení infekcí pomine, bude o to lahodněji znít hudba na koncertu k poctě kardinála Schrattenbacha.

Od ušití první ,,postní roušky" uplynulo již několik měsíců a ke svátku Panny Marie Růžencové 7. října 2020 jste nám přispěli částkou 1 125,- €, kterou předáme představené sester servitek v Budapesti. Roušky Vám i nadále můžeme za příspěvek poskytnout, abychom společně obohatili Vánoce potřebným.

Děkujeme za přátelství a podporu!