Děkujeme touto cestou všem sponzorům, dobrodincům a spolupracovníkům za podporu a všemožnou pomoc, bez které by se mnohé nemohlo uskutečnit, neboť není v našich silách vlastními prostředky veškeré potřeby činnosti Institutu zabezpečit.

Především děkujeme za podporu našich aktivit Řádu servitů v oblasti duchovní i hmotné.

Budeme vděčni i za jakoukoliv Vaši finanční podporu. Dárcovské příspěvky můžete posílat na účet:

1585440339/0800  Česká spořitelna

IBAN: CZ03 0800 0000 0015 8544 0339

BIC: GIBACZPX

V případě zájmu vystavíme potvrzení o přijetí daru.