Restaurace obrazu sv. Peregrína

Milí přátelé,

děkujeme za finanční příspěvky na opravu obrazu sv. Peregrína v poutním kostele Rabštejn nad Střelou.  K začátku měsíce května máme na účtu částku 8 600,- Kč, kterou jste poslali, abychom společně s přáteli servitů z Vídně pomohli pozvolna pozvedat cílové místo poutníků, kteří přicházejí prosit sv. Peregrína za uzdravení. V sobotu 11. května bude převor kláštera na Mariahilfbergu P. Gerhard M. Walder, OSM, sloužit mši svatou pro poutníky v bývalém kostele servitů. Modleme se za dary Ducha svatého pro celá kraj, kde je třeba tolik duchovního povzbuzení.