Restaurace obrazu sv. Peregrína

V minulém roce 2018 jsme navštívili při růžencové pouti bývalý servitský kostel Panny Marie Bolestné v Rabštejně nad Střelou. Po mši svaté se nás ujala kunsthistorička Klára Vaňáková a poskytla podrobný výklad k historii poutního kostela a kláštera. Zaujalo nás, jak se o kostel s malou skupinou věřících stará a se správou farnosti usiluje o znovuoživení barokního skvostu se snahou zachovat původní výzdobu i vybavení. Abychom se  mohli na servitské tradici alespoň trochu podílet i my, nabídli jsme finanční pomoc při restaurování obrazu sv. Peregrína. Na potřebnou částku 20 000,- Kč přispějí přátelé servitů z Rakouska, Institut pro křesťanskou kulturu i místní věřící. Ke konci roku jsme obdrželi již první dar ve výši 1 300,- Kč. Také Vy můžete  pomoci k záchraně uměleckého díla  libovolnou částkou na účet Institutu pro křesťanskou kulturu:1585440339/0800. Do zprávy pro příjemce uveďte Peregrín. Obraz bude požehnán v květnu za účastí P. Gerharda M. Waldera, OSM a rakouských i našich poutníků. Předem děkujeme za Vaši podporu.