Kontakt

Institut pro křesťanskou kulturu

675 41 Nové Syrovice 157

IČ 266 74 475

bankovní spojení:  Česká spořitelna 1585440339/0800

                                       IBAN: CZ03 0800 0000 0015 8544 0339

                                       BIC: GIBACZPX

předseda: Ing. Eva Balíková, tel: 728 272 760

                   e-mail: eva.balikova@seznam.cz

místopředseda: Jaroslav Vavřín

protokol: Olga Švarcová

ekonom: Ing. Blanka Korešová

technik: Jitka Rajdlová

kurátor: P. Gerhard M. Walder, OSM - servita