Alpské prázdniny

  Institut pro křesťanskou kulturu

    pořádá

           letní dětský tábor

    Alpské prázdniny 2018

v rakouských vápencových Alpách pro děti ve věku 6 – 15 let, které mají zájem o poznávání křesťanských kořenů evropské kultury, jsou kreativní, mají rády stále něco nového, chtějí pomáhat druhým a mají touhu prožít prázdninový týden v překrásné horské přírodě.

TERMÍN: 12. – 18. 8. 2018

MÍSTO:  Mariahilfberg u Gutensteinu, Rakousko

UBYTOVÁNÍ:  klášter servitů (2-6 lůžkové pokoje)

STRAVOVÁNÍ: 5x denně + pitný režim. Začíná v den příjezdu večeří.

DOPRAVA: minibus + osobní auto. Odjezd od  Institutu pro křesťanskou kulturu (Nové Syrovice ),  možnost přistoupit ve Znojmě u lázní.

PROGRAM: pod vedením vedoucích a pedagogů je připravena výtvarná činnost, hudební výuka, hry,   soutěže, vycházky, poznávání přírody a jednodenní výlet. Tábor končí klášterní slavností.

CENA: 3 980,- Kč, zahrnuje dopravu tam i zpět, ubytování, stravu, pitný režim, odměny a diplomy,  jednodenní výlet. Cestovní pojištění si hradí každý účastník sám.

Pozn: Kapacita tábora je omezená, proto prosíme v případě zájmu o včasnou přihlášku. Přejeme dětem pěkné prázdniny a těšíme se na shledanou.

INFORMACE + PŘIHLÁŠKY: Ing. Eva Balíková

                 Institut pro křesťanskou kulturu, 675 41 Nové Syrovice 157

                   tel: +42 (0)728 272 760  eva.balikova@seznam.cz

                                         www.institut-hradiste.cz